Formål

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokk, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget.

Hvert år deler KokkeKarlas Legat ut et stipend til en ung og lovende kvinnelig kokk, pålydende 50 000 kroner. Stipend deles under Matprisen i slutten av året.

Stiftelsesdokument for stiftelsen KokkeKarlas Legat

Den 30. januar 2017 ble det avholdt stiftelsesmøte hvor det ble besluttet å opprette Stiftelsen KokkeKarlas Legat (Stiftelsen).

STIFTELSENS FORMÅL

1.Stiftelsen har som formål:  Tildele stipend til unge kvinnelige kokker og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget.

2. STYRE OG REVISOR 

Følgende personer velges som medlemmer av Stiftelsen styre:

Styreleder:                            Thorleif Linhave Bamle

Styremedlem:                       Espen Siverts

Styremedlem:                       Henrik Siverts

Styremedlem:                       Anders Braathen

Styremedlem:                       Pål Kvernaas.

Stiftelsens revisor:

Revisor:                     Moltzau Revisjon AS

 3. Styret

Styret er Stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av Stiftelsen hører under styret.

Styret skal utarbeide en årlig rapport om stiftelsens virksomhet og opplysninger om tildeling av stipend og støtte.

Stiftelsens styre skal bestå av fem medlemmer. Styret skal ha en funksjonstid på 2 år. Styrets leder skal ha familiær tilknytning til avdøde Karla Linhave Siverts eller hennes arvinger. Minst et styremedlem skal ha kokkefaglig bakgrunn og minst et styremedlem skal ha medisinskfaglig bakgrunn. Styret skal være selvsupplerende.

…..

Kontakt oss: kokkekarlaslegat@gmail.com