Stipend

HVERT ÅR DELER KOKKEKARLAS LEGAT UT ET STIPEND TIL EN UNG OG LOVENDE KVINNELIG KOKKE, PÅLYDENDE 50.000,- KRONER. STIPENDET LYSES UT ÅRLIG PÅ LEGATETS FACEBOOKSIDE.

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokke, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget.

Følgende kriterier legges til grunn.

1.Stipendet er etablert for å fremme unge kvinnelige kokker. Kokker som er opptatt av å bruke og fremme gode norske råvarer og styrke norsk matkultur. Som lar seg inspirere lokalt og internasjonalt, og som er gode representanter hva angår yrkesstolthet og yrkesglede.

2.Stipendet tildeles årlig til en ung kvinnelig kokke. Det skal legges vekt på faglig kompetanse og yrkesstolthet/yrkesglede. Dette bør vurderes i forhold til søkerens alder.

3. Stipendets størrelse fastsettes årlig av styret.

4.Stipendet tildeles etter innstilling fra legatets styre etter søknad. Ved stemmelikhet skal den faglige vurdering vektlegges. Komiteen kan om ønskelig anbefale interessante kandidater til stipendet.

5.Stipendet skal brukes til studier og kompetanseheving innen kokkefaget. Studiet skal være faglig rettet, med særlig vekt på den praktiske del av faget. Stipendiaten forplikter seg til å gi en skriftlig rapport etter bruk av stipendet med bilder. Rapporten skal kunne offentliggjøres og brukes i legatets videre arbeid.

6.Søknad skal sendes Legatet innen utlyst søknadsfrist. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

SØK HER

.