Økonomisk støtte

Ett av Karlas ønsker var at legatet skulle gi økonomisk støtte til unge mennesker som havner i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av alvorlig sykdom.

Per dags dato er det ikke mulig å søke om økonomisk støtte. Vi vil annonsere når dette er mulig på facebooksiden KokkeKarlas Legat. Følg med.